Di tích lịch sử Miếu Ông Cừ

Đình Bưng Cù hay còn được gọi là Miếu Ông Cù tọa lạc tại khu phố Khánh Long, Phường Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là một Di tích lưu truyền của phường Tân Phước Khánh.

Di tích lịch sử Miếu Ông Cừ

Đình thần Bưng Cù được xây dựng từ thời vua Minh Mạng cách đây hơn 200 năm. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đình đã được tôn tạo và tu sửa nhiều lần, là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của nhân dân địa phương. Hiện còn lưu giữ được Sắc Thần do vua Tự Đức công nhận từ năm 1852.  Đây cũng là nơi diễn ra Lễ hội Kỳ Yên được tổ chức mỗi năm một lần, cứ 03 năm tổ chức lễ hội một cách trọng thể với nhiều nghi thức trang trọng như: lễ cúng yết; lễ đại bội các vị thần linh, Tổ nghề nghiệp, tiền hiền, hậu hiền; lễ cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa thu hút đông đảo người dân và khách thập phương đến với lễ hội.

 

Với những giá trị lịch sử, văn hóa to lớn đó, ngày 28 tháng 11 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 3278/QĐ-UBND xếp hạng di tích Đình Bưng Cù là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Bài viết liên quan