• Bảng giá

Bảng giá

Loại xe Hình  Chặng Giá vé
Hyundai 29 chỗ  Bình Dương – Vũng Tàu 100.000đ
Ford Transit 16 chỗ Bình Dương – Vũng Tàu 100.000đ

 

 

0961400400
0903400400