Loại xe Hình  Chặng Giá vé
Hyundai 29 chỗ Bình Dương – Vũng Tàu 100.000đ
Ford Transit 16 chỗ Bình Dương – Vũng Tàu 100.000đ